Aardbevingsproblematiek

Al meerdere jaren vinden er in Noordoost-Groningen aardbevingen plaats als gevolg van de gaswinning door de NAM. De aardbevingen hebben grote gevolgen voor inwoners van het gebied. DeHaan Advocaten en Notarissen heeft veel ervaring met aardbevingsproblematiek en kan u op verschillende fronten bijstaan. 

Massaclaims

DeHaan Advocaten en Notarissen staat gedupeerden uit het aardbevingsgebied bij in gerechtelijke procedures tot vergoeding van de schade die is geleden door aardbevingen als gevolg van de gaswinning door de NAM. Wij voeren al enkele jaren twee grote massaclaims tegen de NAM:

  1. Voor de stichting Waardevermindering door aardbevingen Groningen (WAG): Voor ruim 5000 deelnemers in de stichting WAG vorderen wij vergoeding voor de waardevermindering van hun onroerende zaken als gevolg van de aardbevingen door de gaswinning.
  2. De immateriële claim: voor circa 5400 individuen vorderen wij vergoeding van de immateriële schade als gevolg van de aardbevingen.

Beide claims zijn gesloten, dat wil zeggen dat u zich daar niet meer bij kunt aansluiten. Het is nu wachten op de uitkomsten van de verschillende gerechtelijke procedures.

Fysieke schade door aardbevingen

De specialisten van DeHaan adviseren u bij fysieke schade in of aan uw onroerende zaak als gevolg van aardbevingen. Denk daarbij met name aan de volgende schade:

  • Scheuren in of verzakking van uw woning: u wordt geadviseerd deze schade te melden bij de TCMG of het nog op te richten Instituut Mijnbouwchade en die procedure te volgen. Wij kan u hier eventueel bij helpen.
  • Kosten voor het nemen van versterkingsmaatregelen of het aardbevingsbestendig maken: deze kosten kunt u vergoed krijgen via de rechter. Dit zijn namelijk maatregelen ter voorkoming van verdere schade. Wij kunnen u helpen op deze schade vergoed te krijgen.

Het is mogelijk dat uw onderneming door herstelmaatregelen van de NAM of overheid of door de fysieke aardbevingsschade in/aan uw bedrijfspand omzetschade of vervolgschade lijdt. Deze schade kunnen wij voor u via de rechter verhalen op de verantwoordelijke partij.

Agrarische bedrijven

Wij zien dat veel agrariërs te kampen hebben met schade aan mestkelders en stallen en ook verzakking van hun landerijen. Wij beschikken over de expertise om deze schade te verhalen op de verantwoordelijke partij.

Gerelateerde actualiteiten