Aanbestedingsrecht

De overheid is de grootste opdrachtgever van Nederland. Nagenoeg alles wat overheidsinstanties inkopen of laten bouwen gebeurt door middel van een aanbestedingsprocedure. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel marktpartijen meedingen naar dergelijke opdrachten. Onze aanbestedingsrecht specialisten zijn u graag van dienst!

Aanbestedingsrecht en aanbestedingsprocedures

De aanbestedingswetgeving eist dat de overheid deze opdrachten op een eerlijke wijze in de markt zet. Om deze reden zijn aanbestedingsprocedures aan bepaalde regels gebonden. Om tot een rechtsgeldig contract te komen en schadeclaims te voorkomen is het van belang dat deze regels correct worden nageleefd. De uiteindelijke keuze voor een ondernemer moet transparant en non-discriminatoir tot stand komen. Dat is niet altijd even gemakkelijk.

De aanbestedingswet

De regels van het aanbestedingsrecht staan in de Aanbestedingswet 2012, het ARW 2012 en de Gids Proportionaliteit. Daarnaast zijn er nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen die medio 2016 van kracht worden.

Hulp en advies bij aanbesteden

Onze specialisten zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van aanbesteden. Daarnaast beschikken wij over uitgebreide branche specifieke kennis waarin aanbestedingen plaatsvinden in onder andere:

Gerelateerde actualiteiten